Valtuustoaloite: Verkkopohjainen palautekanava sijaishuollossa oleville lapsille ja nuorille

28.9.2009

Sijaishuollon tarkoituksena on turvata lapsen tai nuoren kasvu ja kehitys. Tähän tarkoitukseen se on välttämätön vaihtoehto, jos vanhemmat eivät itse kykene huolehtimaan lapsestaan tai nuorestaan. Tutkijoiden mukaan lapsenääni sijaishuollossa jää liian vähälle huomiolle ja myöhemmässä vaiheessa kiinnittyminen yhteiskuntaan (opiskelu ja työ) voi vaarantua. Esitän, että sijaishuollossa oleville lapsille ja nuorille suunnitellaan verkkopohjainen palautekanava. Se voidaan suunnitella sosiaalitoimen sivujen yhteyteen tai linkkisivustona.  Palautekanavan tarkoituksena on tukea sijaishuollon nuoren tai lapsen (huomioitava ikä ja kehitystaso) ääntä, jossa nuori tai lapsi saa yhteyden helpommin omaan sosiaalityöntekijäänsä tai muuhun sijoituksesta vastaavaan viranomaiseen tai tiimin jäseneen. Palautekanava turvaa ja tukee myös laadullisen sijaishuollon kehitystä.

Toisena vaihtoehtona palautekanavalle on, että sijaishuollossa oleva lapsi tai nuori voi kirjoittaa nimettömänä palautetta verkossa, joita pääsee lukemaan vain sijaishuollosta vastaavat viranomaiset.

Perusteluina ko. palautekanavaa on sosiaalityöntekijöiden resurssien riittämättömyys, sijaishuollon laadullisen arvioinnin kehittäminen, koska pelkkä määrällinen indikaattori ei kerro miten lapset ja nuoret voivat sijaishuollossa. Huomioon on otettava lastensuojelulaista nousevat perusteet lapsen kuulemiselle häntä koskevissa asioissa. Lastensuojelulain (4§) periaatteissa pyydetään kiinnittämään huomiota lapsen etua arvioitaessa, miten eri toimenpidevaihtoehdot turvaavat lapsella ja nuorelle mahdollisuuden osallistumiseen ja vaikuttamiseen omissa asioissaan.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *