Valtuustoaloite: Terveyskeskusneuvottelukunta / perusterveydenhuollon jaosto

22.5.2013

Terveyskeskus neuvottelukunta – perusterveydenhuollon jaosto koostuisi viranhaltijoista ja luottamushenkilöistä. Valtuustoaloite on linjassa toimiva terveyskeskus- kärkihankkeen kanssa, joka on kirjattu Kataisen hallitusohjelmaan. Sosiaali – ja terveydenhuollon rakenteiden ja palvelukokonaisuuden uudistamisen tarkoituksessa. Tavoitteena on parantaa perusterveydenhuollon asemaa. Ehdotus tuo toimivamman terveyskeskuspalvelu kokonaisuuden kuntaan.  1990-luvulla lasten, nuorten ja perheiden palveluihin tehtyjä leikkauksia on korjailtu valtion ohjauksella 2000-luvulla. Tuolloin painopistettä perhepalveluissa pyrittiin siirtämään varhaisempaan tukemiseen sekä ongelmien ennalta ehkäisyyn.

Porvoon seutukuntaan tehdyissä kouluterveyskyselyissä, vuosien 2000 -2010 aikana, 14 -17 vuotiaiden nuorten mielenterveyteen liittyvät ongelmat olivat lisääntyneet. Kouluterveydenhoitaja- psykologin, – kuraattorin ja, -lääkärin vastaanotolle pääsy koettiin vaikeammaksi.  Suunta on ollut nousujohteinen usean vuoden ajan.

Ennalta ehkäisevän työn parantaminen ja siinä onnistuminen vaatii voimavarojen ohjausta oikeisiin asioihin palvelujärjestelmässä sekä perusterveydenhuollon tehokasta suunnittelua. Varhaisella ja oikeanlaisella tuella perusterveydenhuollossa, voidaan parantaa kuntalaisten selviytymistä arjessa ja vähentää kustannuksia erikoissairaanhoidossa sekä parantaa itsehoitoa.

Ryhmän  tavoitteena on tuoda esityksiä palveluiden kehittämisestä kuntalaisten tarpeita vastaaviksi ja asiakaslähtöiseksi. Tarkoituksena on osallistua kansanterveystyön laadunparantamiseen ja arvioimiseen sekä toimia neuvoa-antavana asiantuntijayhteisönä. Neuvottelukunnalle tai jaostolle asioita valmistelemaan ehdotetaan kehittämisestä vastaava virkahenkilö. Tällä toimintamallilla voidaan saada tarkempaa tietoa palvelun kehittämiskohteista, saatavuudesta, riittävyydestä, laadusta sekä uusista toimintamalleista.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *