Sähköverkkolasku:” korotamme sähkösi siirtohintaa – sinun ei tarvitse tehdä mitään”.

Kuntalaisille tuli ikävä yllätys postilaatikkoon viime viikolla, kun sähköyhtiöt ilmoittivat sähkönverkkomaksujen korotuksesta. Perusteluksi 9 %:n korotukselle Porvoossa yhtiö ilmoitti sähkönjakeluun liittyvän toiminnallisten kustannusten kasvun ja kantaverkkoyhtiö Fingrid oy:n vuoden alussa tekemän päätöksen kantaverkkomaksujen 14 %:n hinnankorotuksesta.

Fingrid Oy perustelee korotuksia uudella valvonta mallin muutoksella ja investointisumalla. Energiavirasto on siirtohinnan kohtuullisuutta arvioidessaan päättänyt lisätä tuottoa sijoitetulle pääomalle 3%:sta-14%:n. Alueellisen monopoliasemansa johdosta verkkoyhtiö Fingrid Oy ei kohtaa suoranaista kilpailua, joten sillä ei ole markkinoilta tulevaa painetta pitää hintojaan alhaalla. Tällaisessa tilanteessa on yhtiön mahdollista kompensoida kustannustehottomuutta korkeammilla siirtohinnoilla. Tämä kuitenkin on sähkömarkkinalaissa pyritty estämään hintojen kohtuullisuusvelvoitteella. Nostetaanko yhtiöissä pääomakustannuksia kaikin keinoin, jotta kuluttajat joutuisivat avaamaan enemmän kukkaronsa nyörejä?

Sähkön hinta muodostuu kolmesta osasta: itse energian hinnasta, sähkön siirtohinnasta sekä verosta. Tyypillisen kotitalouskäyttäjän sähkön loppuhinnasta siirtokulut veroineen ovat 45 prosenttia. Ilman veroja siirtokulut ovat 29 prosenttia kotitaloussähkön kokonaishinnasta, joten sähköverkkotoiminnan hinnoittelulla on merkittävä osa kuluttajan sähkölaskun suuruudesta. Fingridiltä todetaan, että he ovat nostaneet hintoja valvontamallin mukaisesti, mutta korostavat, että se ei suoraan nosta paikallisten jakeluyhtiöiden hintoja?

Viimeisen kymmenen vuoden aikana sähkönsiirtohinnat ovat nousseet noin 40 %, kun reaalihinnan korotukset ovat olleet noin 10 %. Energiaviraston ylijohtaja Simo Nurmi totesi A-studiossa, että sähkönsiirtomaksujen kertakorotuksille voitaisiin harkita kattoa. Päätösvalta asiassa on kuitenkin poliitikoilla.

 

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *