Valtuustoaloite: Kiertävä psykiatrinen sairaanhoitaja koulu – ja opiskelijaterveydenhuollossa

5.4.2013

Kansallisen sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämisohjelmaan (KASTE) 2012- 2015 on kirjattu Kataisen hallitusohjelmaan edistämään lasten, nuorten ja lapsiperheiden matalan kynnyksen palvelujen kehittämistä.

Mielenterveyslain mukaan kunnan tulee huolehtia alueellaan mielenterveyspalvelujen
järjestämisestä osana kansanterveystyötä tai osana sosiaalihuoltoa. Palvelut on järjestettävä sisällöltään ja laajuudeltaan sellaisiksi kuin kunnassa esiintyvä
tarve edellyttää. Mielenterveystyön suunnittelun lähtökohdat perustuvat
Mielenterveyslakiin (1116/1990). Mielenterveyslain 1 §:n mukaan mielenterveystyöllä tarkoitetaan yksilön psyykkisen hyvinvoinnin, toimintakyvyn ja persoonallisen kasvun edistämistä sekä mielenterveyden häiriöiden ehkäisemistä, parantamista ja lievittämistä.

Porvoossa kuntakohtainen kouluterveyskysely antaa viitteitä siitä, että keskivaikeasta tai vaikeasta masennuksesta kärsiviä nuorten määrä on kasvanut 2000- luvun taitteen jälkeen tasaisesti. Ehkäisevän työn tarkoituksena on varhaisessa vaiheessa tunnistaa ilmiöitä nuoren elämässä, jotka voivat madaltaa kynnystä mielenterveyden heikkenemiselle.

Psykiatrinen sairaanhoitaja osana koulujen oppilashuoltoa on yksi tapa madaltaa päihde – ja mielenterveyspalvelun saatavuutta siellä missä tarve on suurin. Kiertävä/konsultoiva psykiatrinen sairaanhoitaja on päihde – ja mielenterveyden asioissa tukea antava henkilö. Tarvittaessa selvittää ja organisoi tukitoimia muihin palveluihin. Toiminta on osana mielenterveys- ja päihdetyön valtakunnallista suositusta yhdistää palvelutoiminnot.
Vastaanottoa voidaan pitää kouluterveydenhuollon tiloissa, koululla.

Sosiaali- ja terveysministeriö on myöntänyt kunnille 13 miljoonaa euroa Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallisen kehittämisohjelman (Kaste) tavoitteiden mukaisiin uudistushankkeisiin. Kunnat saivat eritystä valtion kehittämisrahaa mielenterveys- ja päihdepalvelujen uudistamiseen sekä lasten ja nuorten tukipalvelujen kehittämiseen. Sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämishankkeiden valtionavustuksia jaetaan lisää vuoden 2013 syksyn aikana.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *