Ikääntyvien sosiaalinen elämä turvattava palvelujen avulla

Suunniteltaessa ikääntyville ja vanhuksille palveluita tulee niissä turvata sosiaalinen elämä.
Sosiaalinen elämä tarkoittaa verkostoa, joka koostuu asiakkaan läheisistä ihmisistä, joita hän tapaa arjessa. Monella vanhuksella ei kuitenkaan ole sukulaisia tai muita läheisiä ihmisiä, kuin palvelutarjoajat. Vanhuksille tulee järjestää monipuolista toimintaa, jossa he tapaavat muita ikätovereitaan. Sosiaalinen verkosto tukee ihmisen hyvinvointia kokonaisvaltaisesti. Se antaa voimavaroja arkeen ja piristää sitä. Sosiaalisen elämän virkistymisen myötä myös arki muuttuu kevyemmäksi. Hyvä olo heijastuu kanssaihmisiin ja ennen kaikkea omassa arjessa jaksamiseen. Sen myötä ihmiset ovat toimeliaampia ja alakuloista mielialaa korjaava lääkkeiden käyttö vähenee.

Elävöityvät ja sitä vanhemmat sukupolvet ovat olleet ns. yhteisöllisiä sukupolvia. He ovat tottuneet rupattelemaan naapurin kanssa päivän asioista ja tekemään kodinaskareita. Miksi emme tukisi näitä heille tärkeitä asioita järjestämällä heidän tarpeidensa mukaisia palveluja. Esimerkiksi pitäisimme yllä palvelutalojen asukkaiden yhteisiä ruokailuhetkiä, koska monelle vanhukselle se on päivän odotetuin tilaisuus tavata muita tovereita.  Lisäksi tuetaan vanhusta, omien voimavarojen mukaan, tekemään kodin askareita hoitajan kanssa yhdessä sekä toimittamaan kodin ulkopuoleisia asioita, kuten kauppa, – ja pankkiasioita. Vanhus tarvitsee myös ulkoilua, jota ei nykytilanteessa ole järjestetty.
Kotipalvelut ovat tärkeitä, jos ne palvelevat vanhuksen tarpeita. Nykyään kotipalvelujen osalta ei pystytä vastaamaan vanhusten tarpeisiin.  Kotipalvelujen asiakkaista suurin osa toivoo myös juttukaveria eikä vain hoitajan tai muun henkilön kiireistä käyntiä, jossa hoidetaan asiat teknisesti oikein.  Tällä hetkellä ikääntyneitä ja vanhuksia tuetaan kotona asumiseen, mutta heille ei anneta mitään virikkeitä siihen.

Meidän on huomioitava jo suunnitteluvaiheessa sosiaalisen verkoston mahdollistaminen myös kotona asuville vanhuksille, jos motivoimme heitä asumaan siellä.  On luotava mahdollisuus oman sosiaalisen elämän virkistämiseen ja toiminnalliseen toteutukseen.  Näin ikääntyneiden ja vanhusten sairastuminen ja syrjäytyminen vähenee ja tätä kautta vaikutetaan koko yhteiskunnan sosiaali- ja terveyspalvelujen kysynnän vähenemiseen.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *