Arkistot kuukauden mukaan: huhtikuu 2015

Älä riko hoitajaa ja vaaranna hoitoturvallisuutta.

Hyvä hoito alkaa työntekijän jaksamisesta. Työssä jaksamista on tuettava riittävällä henkilöstömäärällä ja työnsuunnittelulla. Palkan ja työn tasa-arvoa on edistettävä nostamalla palkkoja vaativuuden mukaan. Hoitotyön johtamisessa on toteuduttava osaaminen ,koulutuksen- ja sisällön tuntemus.

Hoitoalan työntekijät ovat tämän hetkisessä työelämässä yksi kaikkein kuormittuneimmista ammattiryhmistä. Hoitotyön kuormitusta lisäävät mm. liian suuri asiakasmäärä, työn aikasidonnaisuus, tehtävien vaativuus, hoitoisuusluokitusten nousu, vuosilomien ja sairaslomien aiheuttama vajaamiehitys sekä työn suunnittelemattomuus. Hoitajien työmäärä on lisääntynyt myös lääkäripulan ja tukipalvelujen keskittämisen vuoksi.

Säästöjen nimissä kunnalliset ja yksityiset hoitopaikat ovat jättäneet täyttämättä sijaisuuksia ja vakansseja. Hoitajamitoituksen vähentäminen näkyy henkilökunnan sairastamisena ja haittatapausmäärien kasvuna sekä työilmapiirin heikkenemisenä.

Ihmettelen, miksi  ihmisille ei suoda turvallista hoitoa ja hoitajille aikaa toteuttaa se?